måndagen den 23:e februari 2009

Vad det handlar om

Handböcker för småbarnsföräldrar har alltid så oerhört präktiga namn. Som exempelvis Jesper Juuls Det kompetenta barnet.

Jag skulle vilja se en bok som går till botten med vad det egentligen handlar om: Hot och mutor. Den skulle man köpa direkt. Kanske skulle jag även köpa boken om den hette Mutor och hot.

Inga kommentarer: